Hvordan er jeg nærværende og tilstede?

Starter det med å være i stillhet? Å være i undring?

Hva om undringen gjør meg mer tilgjengelig for å lytte? Det å lytte med hele meg, hele mitt vesen, åpen og fri, også fri fra å analysere, vurdere og bedømme?

Mange spør meg hva jeg gjør, når jeg gir kroppsbehandlinger, eller i LBH-coaching sessions.

Først når jeg skulle undervise om dette, ble jeg klar over at det viktigste å lære bort er å være tilstede. Å være nærværende, fri fra det gjørende. Det er å være kraftfullt tilstede her og nå. Akkurat som indre ro med «smil fra hjertet» er det helt fri fra anstrengelse. Det er mangel på «å gjøre» som er hele greia. Å være med det som er, uansett hva som er, for det er som det er akkurat nå. For meg har det vært en «avlæring» av mitt ønske om å hjelpe eller å fikse. I det nærværende kan jeg møte klienten i tillit og i viten om at vedkommende har alle ressurser i seg og alle svar er tilgjengelig for klienten hos klienten.

Å hengi seg til det værende i mennesket, via hjertet, hvilende imot det som er akkurat her, akkurat nå, observere, se og se forbi, puste og observere pusten, møte deg på et dypt plan, lytte til din storhet. Lytte med hele min essens, slik at du kan lytte til dine egne svar fra din kropp, ditt indre, fra din visdomskilde.

Kan det være slik at all engstelse og bekymring kommer fra ønsket om ikke å være tilstede?

Hva med å være en kunstner i å hvile seg inn i øyeblikket, det som er, akkurat her, akkurat nå?

Helt uanstrengt la deg selv legge tilrette for å bli mer tilgjengelig for deg selv og at du på ditt dypeste nivå, både psykologisk, emosjonelt og fysiologisk kan tune deg inn på hva hva som enn er, tillate deg å la deg synke ned i et sted hvor du kobler deg på de dypeste nivåer av deg selv. Et sted i nevrologien din, husker kroppen din hvordan du kan få tilgang på hva du trenger. På den måten kan du hente inn din evne til selvregulering, kjenne ressursene dine og få kontakt med din indre ro som er tilgjengelig for deg.

I dette lyttende rommet er jeg med deg enten i LBH-coaching sessions eller i kroppsbehandling sessions som rosenmetoden, som også kan beskrives som en «hands on» mindfulness, og jeg har full tillit til at du har tilgang til denne rene bevisstheten. Uten å vite, kun i en unik nysgjerrighet på hva mer som finnes. Du er tilgjengelig og blir mer tilgjengelig for dine sanne svar i deg uten å forfølge det, men snarere ved å stille spørsmålet og så slippe det, som en forespørsel til deg selv. Derfra blir svarene tilgjengelig og innsikter kan finne sted, der og da som et øyeblikkelig aha, eller senere.

Kursene mine inneholder kunsten å være tilstede, Kontakt og Les mer

It's only fair to share...Share on Facebook
Facebook
Share on Google+
Google+
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin