Tankens kraft

Tankens kraft

Tankens kraft

Hva vil du endre?

Som Bioenergiterapeut har jeg lært at mennesket kan håndtere sine tanker.

Med tanken sendes eller elimineres program.

For deg som ønsker å endre tankene som hindrer gleden.

Dersom du har noe som hindrer deg i hverdagen og du er villig til å gjøre noe med det, kan vi sammen lage nye "program" og få i gang kroppens energiflyt.