Tankens kraft

Tankens kraft

Tankens kraft

Hva vil du endre?

Dette er en behandlingsform der du er med og påvirker hva du selv ønsker å endre.

Som Bioenergiterapeut har jeg lært at mennesket kan håndtere sine tanker.

Med tanken sendes eller elimineres program.

For deg som:

  • ønsker å endre tankene som hindrer gleden
  • er redd for å tale i forsamlinger
  • er redd for å ta heis, være i trange rom, tunnel
  • vil bli kvitt fobier
  • vil bli kvitt flyskrekk

Dersom du har noe som hindrer deg i hverdagen og du er villig til å gjøre noe med det, kan vi sammen lage nye "program" og få i gang kroppens energiflyt og ta bort de energiblokkeringer som påvirker deg her og nå.