Taktil behandling

Taktil behandling

Taktil behandling
Taktil behandling er en strukturert og bevisst form for berøring der huden stimuleres del for del med respekt og ærbødighet. Metoden er basert på hvordan vi naturlig stryker over huden når vi smører oss inn eller vasker oss og er kommet frem på grunnlag av erfaring og forskning om dette. Det er en hel kropps- behandling som passer for alle, grunnet strukturen og den anvendes for stressreduksjon, smertelindring og kan også defineres som sansemotorisk trening. Behandlingen gis av en utdannet Berøringsterapeut.

Hvem kan få Taktil behandling?
Taktil behandling kan gis til små og store, barn, voksne og eldre mennesker, til friske mennesker mennesker, såvel som til meget syke f.eks. i palliativ pleie. Metoden har dessuten vist seg å være meget utbytterik også for psykisk utviklings-hemmede, funksjonshemmede m/hjerneskade, for demensrammede og eldre mennesker innen pleie og omsorg. For dem med autisme og andre som vanligvis ikke er trenet i å ta imot berøring, kan Taktil fungere helt fint.

Hva slags olje blir brukt?
Mer eller mindre duftfrie og rene produkter, kaldpressede eller biologisk/biodynamisk, vegetabilske oljer som er som "mat" for huden - mandelolje, sheasmørolje, solsikkeolje, olivenolje, sesamolje eller tilstelolje.

Linker:

Taktil Stimulering tilpasset personer med demens

Livsviktig føleri

Händer som kan ge pasienter lugn och lindring

Artikkel fra Aftenposten:

Livsviktig berøring

Berøring som følger et bestemt system for å aktivere sansesystemet huden
- en metode for å gi lindring og velvære
- en metode for å trene sansemotorikk
- skjer i form av myke og jevne strykninger
- ulike kvaliteter av trykk
- skjer alltid på brukerens premisser
- med respekt og individuelt tilpasset