Syngebolleterapi

Syngebolleterapi

Syngebolleterapi

Gjennom lyd, toner og vibrasjoner får vi kontakt med hele deg.

I behandlingen brukes 3 forskjellige håndlagede, tibetanske syngeboller.

Etter metoder lært av dr. Audun Myskja i toning, syngeboller og lydhelbredelse der vi arbeider med terapeutisk lyd, som forebygging, lindring og helbredelse. Vi kjenner og følger de naturlige lovmessigheter som styrer sinn og kropp.

Denne behandlingen er best å få som avslutning på en kroppsbehandling.

Livsgnisten kan vende tilbake fra den gledesløse isolasjon.

Kjenn vibrasjonene, lytt til lyden og opplev hva dette gjør med deg.

Der ordene slutter begynner lyden, tonene, musikken, smil og latter smører hjernen.

Her arbeides med kroppslig lyd, pust og toning. Det er mulig å bruke stemmen til å skape en indre ro.

Støy sløver verdifull oppmerksomhet og hos en med kognitiv svikt kan støy skru på systemet som varsler fare. De som mister hørselen mister også bufferen mot støy.

Å gå forbi det ordløse uttrykk, der det ikke finnes ord, eller ordene ikke lenger trenger inn, er det mulig å få kontakt via toner, lyd og vibrasjoner.