Prestasjonsøkning

Prestasjonsøkning

Prestasjonsøkning?

Alle har forbedringspotensiale. Enten du sliter med lærevansker eller ønsker å prestere på et høyt nivå, er det hjelp å få.

Prestasjonsøkning

For deg som vil bli løftet opp til neste nivå. Du er nr. 3 i din idrett og ønsker å bli nr. 1.

 • Jobber med din indre muskulatur
 • Styrker din tro på at du kan få det til
 • Øker selvfølelsen
 • Enkel og ny måte å trene koordinasjon og motorikk

For økt konsentrasjon m.m kan vi trene på:

 • Brain Gym øvelser
 • Finmotoriske øvelser
 • Grovmotoriske øvelser
 • Balanse- og koordinasjonsøvelser
 • Kroppens vei til læring
 • Sanseintegrasjon
 • Sansemotorikk
 • Refleksintegrering
 • Søvnvansker
 • Lese og skrivevansker
 • Øyemotorikk
 • Motorikk og læring, vi lærer med hele kroppen

Dysleksi og motorikk (hovedfagsoppgave i fysioterapi)

Hvorfor Sansepleie?

Trine Gjestrum Larsen har bred, erfaringsbasert kunnskap innen sanseintegrasjon, motorikk og læring og erfaring skole, barnehage, spesialisthelsetjeneste, palliativ pleie, sykehjem og har drevet som selvstendig kroppsbehandler siden 2001.

Sansepleie har dessuten god erfaring med å støtte det sensitive barnet.

Sansepleie hjelper enkelte barn som har spesielle lærevansker, for eksempel på grunn av gjenlevende reflekser. Sansepleie kan hjelpe barn til utvikling av sensorisk integrasjon via grovmotoriske og finmotoriske øvelser. Barnet vil få behandling og øvelser spesielt tilpasset slik at refleksene blir integrert. På den måten blir hjernen bedre på å samordne nerver og muskler. Det settes opp et individuelt treningsprogram både til bevegelse, avspenning og øvelser.

Trine Gjestrum Larsen har bidratt med 2 anonymiserte caser til Berøringsboken av Chanette Riohjert.