Prestasjonsøkning

Prestasjonsøkning

Prestasjonsøkning, dysleksi eller andre vansker?

Alle har forbedringspotensiale. Enten du sliter med lærevansker eller ønsker å prestere på et høyt nivå, er det hjelp å få.

 

Prestasjonsøkning

For deg som vil bli løftet opp til neste nivå. Du er nr. 3 i din idrett og ønsker å bli nr. 1.

 • Jobber med din indre muskulatur
 • Styrker din tro på at du kan få det til
 • Øker selvfølelsen
 • Enkel og ny måte å trene koordinasjon og motorikk

 

Økt evne til konsentrajon for deg strever

 • Brain Gym øvelser
 • Finmotoriske øvelser
 • Grovmotoriske øvelser
 • Balanse- og koordinasjonsøvelser
 • Kroppens vei til læring
 • Sanseintegrasjon
 • Sansemotorikk
 • Refleksintegrering
 • Søvnvansker
 • Dysleksi

 

Skrive- og lesevansker, dysleksi

 • Øyemotorikk
 • forsinket motorisk utvikling
 • har aktive reflekser
 • ekstra stress før prøver og presentasjoner
 • Motorikk og læring, vi lærer med hele kroppen

 

Dysleksi og motorikk (hovedfagsoppgave i fysioterapi)

De taktile overreaktioner/taktile defensiver kan ses hos:

 • for tidlig fødte barn
 • hos barn som har mottatt utilstrekkelig berøringsmessig kontakt/stimulering i deres første levemåneder
 • hos barn som av en eller annen grunn har blitt utsatt for ekstra stress under graviditeten
 • mange foreldre forteller om familiere disposisjoner (arvelighet)
 • barn med andre hoveddiagnoser, for eksempel ADHD, ADD og barn med autisme har taktile vanskelighedet som sekundære problemer til disse.

 

Traumatiserte barn

 • traume etter ulykke
 • sosioemosjonelt stress

 

Behandling gis til

 • barnehagebarn
 • skolebarn
 • ungdom
 • voksne

 

Hvorfor Sansepleie?

Sansepleie har bred, erfaringsbasert kunnskap innen sanseintegrasjon, motorikk og læring, gode referanser fra læring og oppvekst, barnehage, spesialisthelsetjeneste, palliativ pleie og har drevet som selvstendig kroppsbehandler siden 2001.

Sansepleie har blant annet hjulpet barn som ble utsatt for trafikkulykke, fikk traumatisk hjerneskade og alt måtte læres på nytt. Vi har på nært hold opplevd at det nytter, det umulige kan bli mulig.

Du som forelder kan komme med barnet ditt til en gjennomgang.

Vi vil da se om det er noe å hente med hensyn til bedring i lese og skriving, få bedre kroppskontroll gjennom et tilpasset treningsprogram inkludert sanseintegrasjon og avspenning.

 

Sansepleie har dessuten god erfaring med å støtte det sensitive barnet.

 

Sansepleie hjelper enkelte barn som har spesielle lærevansker, for eksempel på grunn av gjenlevende reflekser. Sansepleie kan hjelpe barn til utvikling av sensorisk integrasjon via grovmotoriske og finmotoriske øvelser. Barnet vil få behandling og øvelser spesielt tilpasset slik at refleksene blir integrert. På den måten blir hjernen bedre på å samordne nerver og muskler. Det settes opp et individuelt treningsprogram både til bevegelse, avspenning og øvelser for å komme i kontakt med indre ro.

 

Trine Gjestrum Larsen har bidratt med 2 anonymiserte caser til Berøringsboken av Chanette Riohjert.