Overgangsfaser

Overgangsfaser

Overgangsfaser er de periodene som livet oppleves som vanskelige og preger hverdagen din mer enn du ønsker. Der du må takle nye utfordringer, problemer eller sorg.

Sansepleie kan hjelpe deg som er i en sårbar fase i livet. Hjelpe deg til en bedre hverdag, mens livet er ekstra vanskelig.

Sansepleie kan hjelpe deg til å få krefter til å stå i livets utfordringer.

Det kan være deg som:

  • står i kø for å bli utredet
  • venter på en diagnose eller henvisning
  • ikke er dårlig nok til å få hjelp fra det offentlige, men som strever i livet ditt

Er du i et omsorgsyrke der du gir alt du har og kjenner deg tom?

Har du over tid, måttet gi ekstra omsorg til en syk som står deg nær?

Trenger å lytte mer til hva du har behov for og bli fulgt opp over tid?

Kjenner du at du i er i en endringsfase, eller livet ditt er blitt ”satt på vent”, og du trenger hjelp til å komme i kontakt med mer av din indre sannhet?