Overgangsfaser

Overgangsfaser

Det meste i livet består av overganger har jeg erfart, enkelte ganger kan livet oppleves som vanskelige og preger hverdagen din mer enn du ønsker. 

Sansepleie kan hjelpe deg til å få krefter til å stå i livets utfordringer.

Er du i et omsorgsyrke der du gir alt du har og kjenner deg tom?

Har du over tid, måttet gi ekstra omsorg til en syk som står deg nær?

Trenger å lytte mer til hva du har behov for og bli fulgt opp over tid?

Kjenner du at du i er i en endringsfase, eller livet ditt er blitt ”satt på vent”, og du trenger hjelp til å komme i kontakt med det som er sant for deg?