Anbefalt litteratur

Anbefalt litteratur

A Touch of hope, Dean Kraft with Rochelle Kraft

Balansenøkler, Merethe Sparre

Berøring - i omsorg og lindring, Lene Dieserud Ertner

Berøring, Veien til økt velvære og bedre helse, Ole Fyrand

Beröring i Vård och omsorg, Gunilla Birkestad

Body of Awareness, Ruella Frank

Den musiske medisin, Audun Myskja

Den profesjonelle Lærer, Hilde Larsen Damsgard

Det er nå du lever, Eckhard Tolle

Det omedvetna i nya perspektiv, Alf Nilsson

Dreaming while awake, Arnold Mindell Ph.D.

Ditt indre apotek, Joahn Wretmann

Drømmer og selvutvikling, Ann Aaboe Bengtsson

En annerledes barndom, Iris Johansson

En enkel Förändring, om medvetenhet, visdom og medkänsla, Candice o'Denver

Emosjonsregulering og oppmerksomhet,Karl Jacobsen, Birgit Svendsen

Finn din indre kraft, Audun Myskja

Funksjonell bevegelsesanalyse, Karen Therese Sulheim Haugstvedt

Gennem Huden, Mantak & Maneewan Chia

Gode fagfolk vokser, - personlig kompetanse i arbeid med mennesker, Greta Marie Skau

Hjärnvägen til inlärning, Lars-Erik Berg & Anna Cramer

Hjertet mitt har ikke demens, Audun Myskja

Hodeskade, Arnstein Finset, Lan Magne Krogstad

Hvis du ikke tar på meg, så dør jeg, Den taktile kommunikasjonens betydning for barns utvikling, Ylva Ellneby

Hvordan krenkede barn blir syke voksne, Anna Luise Kirkengen

Kjærlige Hænder, Frederick Leboyer

Kunsten i Sampill, Anne Gerd Samuelsen

Kunsten i Tilstedeværelse, Anne Gerd Samuelsen

Kunsten å dø, Audun Myskja

Kunsten å coache, Bjørn Årstad Seyffarth

Kroppens fortællinger, Tove Hvid

Kvinner som løper med ulver, Myter og fortellinger om villkvinne-arketypen, Clarissa Pinkola Estès

Lærevansker og livsvansker,Finn Egil Tommesen,Edvin Bru,Einar Herevang

Læringsnøkkelen, Britt Fadnes, Kirsti Leira, Per Brodal

Lugn och beröring: oxytocintes läkande verkan i kroppen, Kerstin Uvnäs Moberg

Løft andre og deg selv, Peter Svenning

Med et slag, Jill Bolte Taylor

Medmenniskor, Stefan Einhorn

Meditasjoner for mennesker i krise,Paul Bunton

Meridianlære, Jørgen Frydenlund

Mindfulness, Treningsredskap for hjernen, Asa Nilsonne

Mindfulness i hverdagen, å leve livet nå, Rebekka Th. Egeland

Mindfulness i skolan, Yvonne Terjestam

Nå, Michael de Vibe, Ragnar Karem

Når kroppen huseker det du vil glemme, Solveig Bøhle

Når livet setter seg i kroppen, Eldre Steen og Liv Haugli

Närhetens hormon, oxytocinets roll i relationer, Kerstin Uvnäs Moberg

Pust for livet, Marianne Magelsen

Relaxation Awareness Resilience, Rosen Method Bodywork Science and Practice, Ivy Green

Reflexer, inlärning och betende, Sally Goddard

Rosen Method Bodywork: Accessing the Unconscious through Touch, Marion Rosen og Sue Brenner

Rosenmetoden, Elaine Mayland, Danmark, med undertittelen «når sind og kropp mødes».

Rosen Method, An Approach to Wholeness and Well-Being Through the Body, Elaine Mayland

Sanseintegrasjon hos børn, A. Jean Ayres

Stillhetens stemme, Eckhard Tolle

Smart Moves, Why learing is not all in you head, Carla Hannaford

Suggestopedi, Lära bättre - må bättre, Anna Cramèr

Storytelling, en läkande kraft mellan människor, Inger Lise Oelrich

The Miracle of Mindulness, Thich Nhat Hahn

The Dominans Factor,The How knowing your dominand Eye, Ear, Brand, Hand an Foot can improve your learning, Carla Hannaford

The Grace in Dying, Kathleen Dowling Singh

The Second Brain - Michael D. Gershon, M.D

The Rosen Method: Coming Alive and Staying Alive in the 21st Century, Marilyn J. Davis

The Rosen Method of Movement, Marion Rosen og Sue Brenner

Tidlig hjelp til bedre samspill, Henning Rye

Tirsdager med Morrie, Mitch Albom