Berøring

Berøring

Fredelig berøring – for alle aldre – liten som stor

Å få en trygg og positiv berøring i form av berøringsterapi støtter personer som har vært utsatt for store stress påkjenninger og det styrker mennesket i livets forskjellige faser. Stille berøring gir en følelse av å ikke være alene.

Berøringens viktigste oppgave er å skape trygghet, tilhørighet, fred og ro, senke stress i kroppen, gi lindring, støtte forskjellige livsprosesser både fysisk og psykisk. Den som opplever berøringen som noe behagelig og godt, blir hjulpet til å få en kroppsoppfattelse og samtidig aktiveres det parasympatiske nervesystemet slik at frigjøring av oxytocin, fred- og ro hormonet, tilknytningshormonet, slik at balanse kan skapes der vi har ubalanse i kroppen.

Sansepleie bruker både Taktil behandling og Rosenmetodens innfalls-vinkel til kontakt som både er verbal og non-verbal og som harmonerer med prinsippene for personorientert omsorg.

Forskningen til K.Uvnäs Moberg og T. Field har påvist god effekt når oxytocin – nærhetens hormon frigjøres, fred og ro (antistress) er en motvekt til stressystemet “fight and flight” rent fysiologisk, begge trengs for å skape balanse. Hvordan klienten blir møtt av terapeuten er av stor betydning mht effekten av berøringen, forskningen har vist at en respektfull, interessert og vennlig måte å ta imot kroppen på har en innvirkning på oxytocinsystemet slik at berøringen får større påvirkning på oxytocin-produksjonen.

For den pleietrengende

Med berøringsbehandling etter Rosenmetoden og Taktil Behandling møtes du med omsorgsfull og oppmerksom fysisk berøring. Du blir lyttet til og møtt på signalene som kroppen din gir på berøringskontakten, slik at behandlingen skjer helt i din egen takt.

Rosenmetoden og/eller Taktil Stimulering kan etter min erfaring bidra til:

 • å bedre søvnkvaliteten
 • å gjenvinne ro i kroppen
 • å avhjelpe eller lindre angst og uro
 • å få en pause fra ubehag og kunne kjenne velvære
 • å gi et bekreftende nærvær når ord ikke lenger er tilgjengelige
 • å bli møtt ved eksistensiell smerte

 Mange gir uttrykk for at de setter pris på:

 • å bli holdt, rent fysisk, respektfullt av hender som er lyttende tilstede 
 • å bli oppmerksom på og kunne gi slipp på spenninger, bevisste som ubevisste
 • å kjenne det som er her og nå
 • å føle seg møtt og hørt, selv helt uten ord og prat
 • å kjenne at pusten får ta mer plass i kroppen
 • å bli møtt på et dypere plan
 • å kunne hvile i et lindrende nærvær

Når livet utfordrer oss på ulike vis kan det utløse mange forskjellige tanker og følelser. Med myke, lyttende hender som jobber i stillhet eller i kombinasjon med verbal kommunikasjon søker jeg å møte, støtte og verne om deg.

Det handler om å bekrefte den du er og slik du har det uansett hvordan det kommer til uttrykk i din situasjon. Dette kan gi en opplevelse av trygghet og tillit som gjør det mulig å møte det som pågår i livet.

For institusjoner

Berøring kan innføres som støttebehandling som miljøtiltak og som ikke-medikamentell behandling for pasienter på institusjon.

Sansepleie har erfaring med å jobbe på oppdragsbasis.

Hensikten kan også være at berøringen skal være et trivsesltiltak – dvs. gi “den gode opplevelsen”.

Linker om berøring:

Lindrende berøring

Bevisst berøring